MENU

PARTNERZY


liczba odwiedzin: 65061

Wtorek 14.08.2018

NASZE PRZEDSZKOLE

Przedszkole w Rosnowie położone jest w bardzo dobrych warunkach geograficznych: lasy, jezioro (co wzbogaca naszą działalność o wykorzystanie środowiska naturalnego). 

Rosnowo oddalone jest od Koszalina o 25 km.

Budynek przedszkola to rozbudowany, zmodernizowany i wolnostojący, dwukondygnacyjny obiekt. Dookoła budynku i na placu zabaw znajdują się ciekawe rośliny ozdobne wpływające na podnoszenie jakości wypoczynku naszych klientów, jak również służące wzbogaceniu piękna i estetyki naszego środowiska. Przedszkole posiada 4 oddziały.

Mapa

WIADOMOŚCI

POLITYKA OCHRONY DANYCH

Przedszkole Samorządowe w Rosnowie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, w celu przetwarzania danych w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo.

1. Administratorem Danych jest Przedszkole Samorządowe w Rosnowie, adres: Rosnowo 10, 76-042, Rosnowo. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych telefon: 501 382 937, poczta elektroniczna: dzuga@wp.pl

2. Forma i sposób spełniania obowiązku, o których mowa w art. 13 i 14 RODO, uwzględnia specyfikę i zakres czynności przetwarzania i jest realizowana poprzez:

- bezpośrednie przekazanie osobie, której dane dotyczą,

- powszechnie stosowane środki komunikacji w formie papierowej lub elektronicznej, 

- ogłoszenie na tablicy w siedzibie Administratora,

- opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej.

W przypadku pytań z zakresu ochrony danych osobowych proszę o kontakt na podany wyżej adres Administratora lub Inspektora Ochrony Danych.

 

REKRUTACJA DZIECI DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W ROSNOWIE NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Postępowanie uzupełniające dla dzieci, które rozpoczną edukację przedszkolną w roku szkolnym 2018/2019 przeprowadza się na wolne miejsca w przedszkolu w terminie od 01 do 29.06.2018 r. do godz. 15:00.

Szczegółowy harmonogram postępowania rekrutacyjnego zawiera Zarządzenie nr 14/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 24 stycznia 2018 r.:

ZARZĄDZENIE Nr 14/2018.pdf

Podstawą zgłoszenia nowego dziecka do przedszkola jest:

Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola 2018-2019.pdf

wersja do wypełnienia i druku: Wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola 2018-2019.docx

wraz z załącznikami:

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.pdf

Oświadczenie o samotnym wychowaniu kandydata.pdf

Oświadczenie o zamieszkaniu i podatku.pdf

Oświadczenie o dzialalnosci rolniczej lub innej.pdf

Oświadczenie - potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola.pdf

Bliższych informacji można zasięgnąć  bezpośrednio u dyrektora lub pod numerem telefonu (94) 316 41 35

Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Rosnowie

mgr Jolanta Kaczmarczyk

WYDARZENIA

  • Dnia 13 czerwca naszym gościem była przedstawicielka policji z Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie - Pani Maria Czajkowska. Pani policjantka przygotowała ciekawą pogadankę na temat bezpieczeństwa dzieci podczas wakacji. Przedszkolaki podczas spotkania poznały zasady, jak należy zachowywać się podczas zabaw nad wodą, wobec obcych, nieznajomych osób m. in. nie otwierać drzwi, nie wsiadać do obcych samochodów, nie brać od obcych zabawek, cukierków, lizaków itp., powiadomić rodziców o tym, że zaczepia nas obcy.

Aktualności

Kontakt

  • Przedszkole Samorządowe w Rosnowie
    76-042 Rosnowo 10
  • +48 94 316 41 35

Galeria zdjęć